Naglašavam da nema superiornih rasa. Samo smo imali sreće što su naši preci nosili svoja jaja u Evropi.

Ne postoji nijedan dokaz za paralelu između inteligencije i statusa tehničkog razvoja. Još uvijek postojeće “nacije kamenog doba” posjeduje u prosjeku više i ne manje inteligencije od stanovnika industrijaliziranih zemalja. Samo različiti uslovi u pogledu geografije, klime, flore i faune kontinenata objašnjavaju razvojne razlike. Nacionalizam i rasizam nikada ne gradi, samo uništava. Dobre institucije su nesumnjivo ključne za objašnjavanje prosperiteta naroda. Ali najvažniji faktor koji je temelj nastanku dobrih institucija su historijski razvijene centralne vlade, koje su, rezultat povoljnih geografskih uslova.

Stanovnici u razvijenim zemljama imaju bolju medicinsku njegu u poređenju sa lovcima i sakupljačima, manje umiru kroz ubistva, i imaju duže očekivano trajanje života, ali mogu mnogo manje računati na pomoć prijatelja i porodice.

U osvajanju Evropljana nad drugim kontinentima bolesti su igrali ključnu ulogu. Narodi koji su imali značajan stepen imuniteta su osvajali zemlje sa narodom kojim je nedostajeo takav imunitet. Pripitomljavanje biljaka i životinja dovelo je do proizvodnje znatno više hrane, a time i mnogo veće gustine stanovništva. Pojava poljoprivrede i stočarstva u Mezopotamiji je bila moguća, jer u ovoj tada umjerenoj klimi rastao je broj domaćih divljih biljaka, kao što su grašak, pšenica i ječam, koji su mogli dugo da se skladište zbog sposobnosti prezimljavanja vrste. Isto tako, postojali su povoljni uvjeti za pripitomljavanje većih životinja, koji bi se mogli koristiti kao dobavljači mlijeka i mesa i koristiti se kao životinje za prijevoz.Viškovi hrane i mogućnost prenošenja tih viškova uz pomoć životinja stvorili su uslove za osnivanje sjedilačkih, politički centraliziranih, socijalno i ekonomski diferenciranih i tehnički inovativnih društava. (Objašnjenje za pojavu „pisanja“, „čeličnog oružja“ i „političkih carstva“ najranije u Evropi/Aziji) Vojna upotreba konja i kamila i smrtonosni efekti patogena dovršili su spisak ključnih veza između poljoprivrede i osvajanja. Veći dio ljudske historije sastojao se od nejednakih borbi između onih koji imaju i onih koji nemaju; između naroda sa i bez poljoprivrede.

Otvorenija društva, koja su prihvatala nove tehnike, bolje su se hranile, brže se razmnožavale i na kraju suzbijali ili potpuno uništavali druga društva. Ljudi ne bi trebali biti ponosni na rasističku i nacionalističku prošlost. Da bismo sačuvali svijet za naše potomke, moramo biti otvoreniji.

Ne zaboravimo da je svaki narod na Zemlji ostavio zajedničke potomke sa svakim drugim narodom koje je ikada sreo.

Sve srećne porodice su iste, ali svaka nesrećna je nesretna na svoj način.