Dragi investitori,

želite zaraditi redovne, pasivne prihode uz pomoć akcija koje isplaćuju dividende? To je dobar plan. Čestitam vam na odluci.

Američko tržište akcija je u posljednjih 100 godina raslo oko 10% godišnje (prosječno). Akcije od tkz. Blue Chip su imali dobar rast sa niskim rizikom. Dakle, ima smisla ulagati u stabilne kompanije što isplaćuju dividende.

Šta treba uzeti u obzir prilikom investiranja u akcije koje isplaćuju dividende?

1. Izaberite kompanije od značaja

Prilikom dugoročne izgradnje imovine, rizici se moraju jasno izbjegavati. Kompanije sa visokim prometom i sa velikim brojem zaposlenih su u fokusu javnosti. Možete biti sigurni da će vaša prava kao dioničar biti poštovana. Fokusirajte se na 500 najvećih kompanija svijeta.

2. Obratite pažnju na rast dividende po akciji

Čak i mali postotak rasta može dovesti do ogromnog povećanja prihoda nakon nekoliko godina. Kompanija koja svake godine poveća dividende za 7%, udvostručuje dividendu svakih 10 godina. To znači da se i vaš pasivni prihod udvostručuje u odnosu na investirani kapital.

3. Obratite pažnju na rast profita

Dividenda koju kompanija isplati svojim dioničarima, naravno, zavisi od ostvarenog profita. Dobit se koristi za isplatu dividende. Ako profit kompanije ne raste, vjerovatno će se dividende smanjiti. Iskustvo pokazuje da je na kraju najbolje investirati u kompanije gdje profit raste.

4. Odnos isplate ne bi trebao biti previsok

Da bi kompanija dugoročno rasla, treba joj novac da investira. Ponekad lideri kompanija pokušavaju kratkoročno impresionirati tržište sa iplatom visokih dividendi na račun dugoročnih perspektiva rasta. Izbjegavajte kompanije koje plaćaju više od 75% svoje dobiti.

5. Izbjegavajte slabe akcije koje su pod velikim pritiskom

Berza upozorava na probleme. Na berzi se kažnjavaju kompanije čiji poslovni model nema perspektive za budućnost. U kratkom roku, dividenda može izgledati visoka, ali slabe cijene akcija već najavljuju brzo smanjenje dividendi.
Pogledajte besplatni E-Book: https://dividenda.net/besplatni-e-book-izdvojeno-iz-knjige/
46144272_1968590773189048_311318312153776128_n